Kompetansesenterforum

Sammen om å styrke hjelperne

Vi er fem kompetansesentre i Midt-Norge som samarbeider om å gi deg som jobber med følgende utfordringer en enklere hverdag:

  • • Vold, overgrep eller andre former for traumer
  • • Flyktninghelse og tvungen migrasjon
  • • Barnevern
  • • Rus
  • • Psykisk helse
  • • Utviklingshemming
  • • Forebygging av selvmord og selvskading
St. Olavs Hospital

Kompetansesenter Rus - Midt Norge

Vi bistår kommunene og spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge med rusfaglig kompetanse og arbeider for å gjøre nasjonale strategier om til lokal handling. Vi har også en seksjon for Forskning og utvikling, samt et Lærings- og mestringssenter. KoRus er en avdeling ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital.

→ BESØK NETTSIDEN
NTNU

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge

Psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge) er et senter under det Det medisinske fakultet ved NTNU, som skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene rettet mot barn og unges psykiske helse og omsorg. Kompetansen ved senteret spres gjennom tjenestestøtte, forskning, undervisning og formidling. Tilsvarende senter finnes også i regionene øst og sør, vest og nord.

→ BESØK NETTSIDEN
NAKU

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming

NAKU sin hovedoppgave er å utvikle det faglige grunnlaget for å skape gode levekår for utviklingshemmede. NAKU bidrar til at kommunalt ansatte drar nytte av erfaringer i andre kommuner og har tilgang på forskning og fagutvikling ved høgskoler og universitet.

→ BESØK NETTSIDEN
RVTS

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Region Midt.

Vi er tilgjengelige for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, tvungen migrasjon eller selvmordsproblematikk. Vi tilbyr veiledning, konsultasjon, undervisning, kurs og konferanser.

→ BESØK NETTSIDEN
NAPHA

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Du som jobber i en kommune med voksne som har psykiske helseproblemer vil på napha.no finne en stor mengde nyttige historier og eksempler fra fagfolk, brukere, pårørende og forskere. Møt også våre faglige rådgivere på konferanser eller i ulike fagnettverk.

→ BESØK NETTSIDEN